פיתוח מאמנים

כמאמנים המשאב העיקרי שאנחנו מביאים לתהליך האימון הוא את עצמינו. כבכל משאב גם משאב זה זקוק לתחזקה, טיפוח והעצמה.

להמשך פיתוח היכולות המקצועיות ולהתפתחות אישית ומקצועית מוצעות כאן , שתי תכניות:
סופרויז'ון (אישי או קבוצתי)
פיתוח זהות מקצועית ומיתוג אישי


סופרויז'ון – ליווי והדרכת מאמניםלפיתוח המקצוענות הנדרשת, הלווי האישי והמקצועי בכל שלבי חיינו כמאמנים הוא חיוני ; בשלב התחלתי הוא אף הכרחי .
פיתוח זהות מקצועית ומיתוג אישי: כבר מספר שנים ששוק האימון הגיע לרוויה .