פיתוח מנהלים

מודלים לפיתוח מנהלים :
• פיתוח מנהיגות ניהולית וגיבוש תפיסת תפקיד
• פיתוח מיומנויות ניהול כגון: ניהול עצמי, קבלת החלטות, ניהול משימות, רתימה, הנעה ועוד
• פיתוח תקשורת אפקטיבית וניהול קונפליקטים
העבודה עם המנהל או המנהלים תתמקד באחד או בכל המודולים שמונו לעיל, על פי מיפוי הצרכים .
 
שיטת העבודה– שתי אפשרויות :
• תהליך של לווי אישי
• תהליך קבוצתי
 
התוצאות הצפויות:
• שיפור תפוקות בעקבות:
- שימון גלגלי השיניים של הביצועים הניהוליים
- חיבור המנהלים למטרות הארגוניות
- שיפור התקשורת הפנים ארגונית
• מיצוי יכולות המנהלים ומימוש הפוטנציאל הארגוני

זיהוי הסגנון הניהולי והתאמתו לדרישות התפקיד, פיתוח מיומנויות ניהול עובדים
אנו מסייעים למוסדות, ארגונים וחברות בתהליך פיתוח צוותי עבודה.
זיהוי היכולות והנכסים של צוות ההנהלה ומינופם להובלת הארגון, יצירת צוות המחולל את הכוון האסטרטגי ומכוון אליו