פיתוח ארגוני

אימון ויעוץ לפיתוח ארגוני Organizational Development

פיתוח ארגוני הינו תהליך של שינוי ארגוני מונחה, מתוכנן, מקצועי ושיטתי ; שתכליתו הגברת האפקטיביות הארגונית. אימון ויעוץ לפתוח האירגוני מסייע למנהלים לחולל שינויים במנגנונים המרכזיים המשפיעים על האפקטיביות בארגונם.

אימון ויעוץ לפיתוח ארגוני כולל:
אבחון ארגוני – זיהוי ואיתור הצורך בשינוי והגדרת היעד לשינוי
הכנת תוכנית התערבות (בשיתוף ומעורבות מלאה של הלקוח הכוללת תוכנית אסטרטגית לשינוי)
ישום תוכנית ההתערבות
ליווי ואימון מנהלים ואימוני צוותים

מוקד הפעילות היעוצית בתחום זה הינו שיפור התפקוד הארגוני לאור תוכנית היעדים או התוכנית האסטרטגית של הארגון.
במציאות העסקית העכשווית, המאופיינת בדינמיות חסרת תקדים, הצורך בשינוי הינו צורך קבוע בארגונים
לאחר שנרקמה והושלמה עסקת המיזוג, לאחר שעורכי דין, היועצים הפיננסיים והמשקיעים סיימו את חלקם.... מגיע רגע האמת בו יש לשלב שתי חברות זרות לישות ארגונית אחת