• לווי בכניסה לתפקיד ניהולי חדש

  • זיהוי הסגנון הניהולי והתאמתו לדרישות התפקיד
  • פיתוח מיומנויות ניהול עובדים
  • פיתוח מיומנויות ניהול ביצוע ובקרה
   
  שיטת העבודה– שתי אפשרויות:
  • תהליך פרטני של אימון אישי
  • במקרה שניתן לגבש קבוצה של מנהלים "חדשים" בארגון - תהליך קבוצתי
   
  התוצאות הצפויות:
  • קיצור "ימי החסד" שבכניסה לתפקיד
  • יעילות ואפקטיביות בביצועים כבר מהימים הראשונים של הכניסה לתפקיד
  • מניעת פגיעה אפשרית בתפוקות ובתוצאות העסקיות
  • מיצוי יכולות המנהל/ים ומימוש הפוטנציאל הארגוני