• חיזוק וליווי הצוות המוביל

  • זיהוי היכולות והנכסים של צוות ההנהלה ומינופם להובלת הארגון
  • יצירת צוות המחולל את הכוון האסטרטגי ומכוון אליו
   
  שיטת העבודה :
  • תהליך קבוצתי של אימון צוות
   
  התוצאות הצפויות:
  • שיפור בתוצאות העסקיות בשל המיקוד במטרות האסטרטגיות
  • ליכוד ומחויבות להשגת התוצאות