• פיתוח צוותים

  אנו מסייעים למוסדות, ארגונים וחברות בתהליך פיתוח צוותי עבודה.

  הפעילות שלנו כוללת :  
  • יצירת צוות עובד ולומד
  • זיהוי הנכסים של הצוות ומציאת הדרך למנף אותם
  • פיתוח מיומנויות תקשורת ופתרון קונפליקטים

  שיטת העבודה:
  • תהליך קבוצתי

  התוצאות הצפויות:
  • שיפור ביצועי הצוות
  • גיבוש ,ליכוד ומכוונות למטרות הארגון
  • הגברת היעילות בצוותי עבודה ובין הממשקים